Katarzyna Ferreira

Rejestracja na egzamin

Goethe Test-Pro

Test Instytutu Goethego – to szybki sposób na ocenę poziomu znajomości języka niemieckiego.