B2 First / B2 First for Schools (FCE)

Egzamin B2 First (FCE) / B2 First for Schools (FCE fS)

B2 First (FCE) stanowi trzeci w kolejności z egzaminów Cambridge English.
Dostępny jest w wersji dla dzieci i młodzieży – B2 First for Schools oraz w wersji dla dorosłych – B2 First.
Certyfikat B2 First (FCE) jest poświadczeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wg skali Rady Europy.

Najbliższe terminy B2 First (FCE) / B2 First for Schools (FCE fs)

Aktualne terminy sesji opublikowane są w systemie rejestracji on-line. Kliknij poniżej.

Cena egzaminu B2 First (FCE) / B2 First for Schools (FCE fs)

B2 First/B2 First for Schools

wersja papierowa (PB)
715 PLN

B2 First/B2 First for Schools

wersja komputerowa (CB)
725 PLN

O egzaminie B2 First (FCE)/ B2 First for Schools (FCE fS)

  • egzamin B2 First jest przeznaczony dla osób o poziomie zaawansowania B2 według skali Rady Europy
  • egzamin B2 First sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw po angielsku. Dodatkowo egzamin B2 First (FCE) testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Struktura egzaminu B2 First (FCE)

Egzamin B2 First (FCE) składa się z następujących komponentów:

  • Reading & Use of English: 75 minut
  • Writing: 80 minut
  • Listening: 40 minut
  • Speaking: 16 minut

Egzamin B2 First (FCE) jest dostępny w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej jako B2 First for Schools (FCE fS)

Test próbny FCE

Sprawdź!

Jak wygląda egzamin B2 First

Sprawdź!

Jak wygląda egzamin ustny FCE

Dokumenty o egzaminie FCE do pobrania

Dlaczego warto mieć certyfikat B2 First (FCE)

  1. B2 First (FCE) to prestiżowy egzamin językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przydatny w pracy, CV i na uczelni
  2. Certyfikat B2 First (FCE) jest ważny bezterminowo
  3. Jeśli uczysz się języka obcego, żeby zdać egzamin, uczysz się z sensem. Masz cel językowy, który prowadzi Cię przez wszystkie sprawności językowe wprost do sukcesu, którym jest znajomość angielskiego, przy okazji masz wartościowy certyfikat B2 First (FCE)
  4. Certyfikat B2 First (FCE) jest uznawany w Polsce i na świecie przez uczelnie (przyda Ci się na Erasmusa) i pracodawców (ministerstwa, urzędy, korporacje) oraz spełnia wymóg językowych kwalifikacji nauczycielskich na poziomie B2

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ