C1 Advanced (CAE)

Certyfikat nie tylko na studia – Cambridge English C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced (CAE) Cambridge English jest egzaminem umożliwiającym podjęcie studiów na wyższej uczelni w krajach anglojęzycznych. Jest honorowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii i liczne uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje na temat honorowania egzaminów Cambridge English dostępne są tutaj. Certyfikat C1 Advanced (CAE) jest ceniony przez uniwersytety, międzynarodowe korporacje i instytucje rządowe.

Najbliższe terminy C1 Advanced (CAE)

Aktualne terminy sesji opublikowane są w systemie rejestracji on-line. Kliknij poniżej.

Cena egzaminu C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced
pakiet kurs online+egzamin

wersja papierowa (PB)
760 PLN

C1 Advanced
pakiet kurs online+egzamin

wersja komputerowa (CB)
770 PLN

Co sprawdza certyfikat C1 Advanced (CAE)

⦁ egzamin C1 Advanced (CAE) potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy
⦁ egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się w języku angielskim, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych

Struktura egzaminu C1 Advanced (CAE)

⦁ Reading & Use of English: 90 minut
⦁ Writing: 90 minut
⦁ Listening: 40 minut
⦁ Speaking: 17 minut

Test próbny CAE

Sprawdź!

Jak wygląda egzamin

Sprawdź!

Jak wygląda egzamin ustny CAE

Dokumenty o egzaminie CAE do pobrania

Dlaczego warto mieć certyfikat C1

 1. C1 Advanced (CAE) jest prestiżowym egzamin potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Jest ceniony przez pracodawców i uczelnie wyższe
 2. Certyfikat C1 Advanced (CAE) jest ważny bezterminowo
 3. Jeśli uczysz się języka obcego po to, żeby zdać egzamin C1 Advanced (CAE), Twoja nauka ma sens. Twój cel językowy prowadzi Cię przez wszystkie sprawności językowe wprost do sukcesu, którym jest znajomość angielskiego a przy okazji prestiżowy certyfikat C1 Advanced (CAE)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Egzamin C1 Advanced (CAE) w Warszawie

Egzamin CAE to nie tylko test językowy; to również klucz do otwarcia drzwi do studiów na wyższych uczelniach w krajach anglojęzycznych. Certyfikat, który otrzymasz po pomyślnym zdaniu tego prestiżowego egzaminu, jest honorowany przez renomowane uczelnie w Wielkiej Brytanii, a także szanowany przez liczne instytucje edukacyjne i korporacje w Stanach Zjednoczonych.

Lang LTC, jako Oficjalne Centrum Egzaminacyjne Cambridge English, oferuje wyjątkową szansę na zdobycie certyfikatu C1 Advanced (CAE). Nasza siedziba w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 133, to miejsce, gdzie możesz podejść do egzaminu C1, który potwierdzi Twój zaawansowany poziom języka angielskiego.

Korzyści z posiadania certyfikatu C1 Advanced

Certyfikat C1 Advanced (CAE) to prestiżowy dokument potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według skali Rady Europy. Dlaczego warto go zdobyć?

 • Na uczelniach w Polsce certyfikat B2 zwalnia z egzaminów językowych oraz pozwala na pozytywne zaliczenie przedmiotu.
 • Certyfiat C1 jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – potwierdzenie umiejętności języka angielskiego do nadania stopnia dyplomatycznego.
 • Jest respektowany nie tylko na Polskich uczelniach, ale także zagranicznych. 
 • Wraz z odpowiednim zapleczem z zakresu pedagogiki, certyfikat B2 First pozwala nauczać języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich.
 • Urząd Słuzby Cywilnej uznaje certyfikat jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego, która jest wymagana od pracowników.
 • Certyfikat jest także honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako zaświadczenie znajomości języka, którego wymaga się od pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych.
 • Egzamin może pomóc w rekturacji na: niemal wszystkie uczelnie wyższe: brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie 
 • Certyfikat C1 może się przydać w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
 • Egzamin pozwala na uzyskanie maksymalnie 70 punktów dodatkowych UcAS Tariff

Poszczególne części egzaminu C1 Advanced (CAE)

Reading & Use of English (Czytanie i Użycie Języka) – 90 minut

W tej części egzaminu oceniane są umiejętności związane z czytaniem ze zrozumieniem. Uczestnicy muszą odczytywać i analizować złożone teksty, zwracając uwagę na szczegóły, strukturę i związki między różnymi fragmentami. Jednocześnie są badane umiejętności użycia języka, co obejmuje gramatykę, słownictwo i zastosowanie różnych struktur językowych.

Writing (Pisanie) – 90 minut

W tej części uczestnicy muszą napisać dwa różne rodzaje tekstów, takie jak esej, list formalny, raport czy artykuł. Kluczowe jest skupienie się na jasnym wyrażeniu myśli, konsekwentnym używaniu języka, a także na strukturze i logicznym układzie treści. Wymaga się od nich również umiejętności prezentacji własnych pomysłów i argumentacji.

Listening (Słuchanie) – 40 minut

W sekcji słuchania uczestnicy będą musieli zrozumieć wypowiedzi w różnych kontekstach, takich jak rozmowy, wykłady czy dyskusje radiowe. Kluczowe jest zrozumienie ogólnego sensu, a także detali i nawiązań w mowie. Słuchacze będą testowani na zdolność do radzenia sobie z różnymi akcentami i prędkościami mówienia.

Speaking (Mówienie) – 17 minut

Ostatnia część egzaminu skupia się na umiejętnościach mówienia. Uczestnicy będą musieli udzielić odpowiedzi na pytania, przedstawić krótką prezentację na wybrany temat, a także uczestniczyć w dyskusji grupowej. Kluczowe są płynność, klarowność, bogactwo słownictwa i umiejętność przekazywania sensownych argumentów. Zrozumienie struktury egzaminu C1 Advanced (CAE) pozwala kandydatom skuteczniej przygotować się do każdej z jego części i podnosi szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku.

Przygotuj się do egzaminu z nami

Lang LTC oferuje dedykowane kursy przygotowawcze do egzaminu C1 Advanced (CAE). Nasza szkoła, z ponad 30-letnim doświadczeniem, gwarantuje solidne przygotowanie i wsparcie uczniów na każdym etapie nauki. Opieramy się o bardzo skuteczne i nowoczesne metody nauczania.

Zdobądź certyfikat C1 Advanced (CAE) w Lang LTC

Zapisz się na kurs przygotowawczy w Lang LTC, zdobądź certyfikat C1 Advanced (CAE) i otwórz drzwi do nowych możliwości edukacyjnych, zawodowych i osobistych. Sprawdź dostępność terminów egzaminacyjnych już teraz!