A2 Key / A2 Key for Schools (KET)

Egzamin A2 Key /A2 Key for Schools (KET)

A2 Key (KET) stanowi pierwszy z egzaminów Cambridge English. Dostępny jest w w wersji dla dzieci i młodzieży – A2 Key for Schools oraz w wersji dla dorosłych – A2 Key. Certyfikat Key jest poświadczeniem znajomości języka angielskiego na poziomie A2 wg skali Rady Europy.

Najbliższe terminy A2 Key /A2 Key for Schools (KET)

Aktualne terminy sesji opublikowane są w systemie rejestracji on-line. Kliknij poniżej.

Cena egzaminu A2 Key for Schools / A2 Key (KET)

A2 Key for Schools / A2 Key
pakiet kurs online+egzamin

wersja papierowa (PB)
415 PLN

A2 Key for Schools / A2 Key
pakiet kurs online+egzamin

wersja komputerowa (CB)
425 PLN

O egzaminie A2 Key for Schools / A2 Key (KET)

  • egzamin Key jest przeznaczony dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
  • egzamin Key sprawdza podstawowe sprawności językowe, np. rozumienie prostych tekstów, umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych oraz zrozumienie prostych poleceń ustnych

Struktura egzaminu A2 Key (KET)

Egzamin A2 Key składa się z następujących komponentów:

  • Reading & Writing (czytanie i pisanie): 60 minut
  • Listening (słuchanie): około 30 minut
  • Speaking (mówienie): 12 minut

Egzamin A2 Key (KET) jest dostępny w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej jako A2 Key for Schools (KET for Schools).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ