Egzamin na Certyfikat z Języka Polskiego jako Obcego

Zdobądź swój certyfikat z języka polskiego w Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC w Warszawie!

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

EGZAMIN
22-23 CZERWCA 2024
POZIOMY:

B1 i B2 DOROŚLI
B1 i B2 MŁODZIEŻ

Wszyscy kandydaci przystępujący do Egzaminu na Certyfikat z Języka Polskiego jako Obcego w naszym Centrum Egzaminacyjnym są uczestnikami naszego kursu online przygotowującego do egzaminu.

Uwaga! 
Od dn. 1 marca biuro Centrum LANG LTC zmienia swoją lokalizację i będzie mieścić się pod adresem Al. Jerozolimskie 133 (wejście od Al. Jerozolimskich). 

Terminy egzaminu z języka polskiego jako obcego 2024

Egzamin na Certyfikat z Języka Polskiego jako Obcego odbywa się 4 razy w roku na różnych poziomach zaawansowania językowego.

Rejestracja rozpoczyna się dwa miesiące przed planowaną datą egzaminu i trwa przez miesiąc.

Kandydaci i kandydatki na egzamin rejestrują się przez naszą stronę internetową.

22-23 czerwca 2024

poziom B1 i B2
dorośli
poziom B1 i B2
młodzież

16-17 listopada 2024

poziom B1, C1 i C2
dorośli

Cena egzaminu z języka polskiego jako obcego

Wszystkie formalności – rejestrację i opłatę wykonasz na jednej stronie.

Zwracamy uwagę,
że wpłaty przyjmujemy wyłącznie w EUR.

Ceny egzaminów

Płatność na poziom A1 i A2 dorośli 

Sesja egzaminacyjna dla dorosłych – 120 EUR
Wystawienie Certyfikatu z Języka Polskiego – 20 EUR
140 EUR

Płatność na poziom B1 i B2 dorośli 

Sesja egzaminacyjna dla dorosłych – 150 EUR
Wystawienie Certyfikatu z Języka Polskiego – 20 EUR
170 EUR

Płatność na poziom C1 i C2 dorośli 

Sesja egzaminacyjna dla dorosłych – 180 EUR
Wystawienie Certyfikatu z Języka Polskiego – 20 EUR
200 EUR

Płatność na poziom B1 i B2
młodzież (14-17 lat)

Sesja egzaminacyjna dla młodzieży– 90 EUR
Wystawienie Certyfikatu z Języka Polskiego – 20 EUR
110 EUR

Płatności za usługi dodatkowe

Wysyłka Certyfikatu pocztą 

na wskazany adres na terenie Polski
5 EUR

Szkolenie przedegzaminacyjne

dla uczestników naszych kursów języka polskiego to szkolenie jest w programie
53 EUR

Metody płatności:

 • karta płatnicza
 • przelew bankowy na poniższe dane:

Lang LTC Sp. z o.o
Bank: Bank PEKAO S.A
IBAN: PL43124010401978001118103115
BIC: PKOPPLPW
Tytuł: numer zamówienia oraz imię i nazwisko kandydata

Przypomnij mi o następnej rejestracji

Kursy języka polskiego jak obcego przygotowujące do egzaminu

Zajęcia odbywają się online.
Przygotowanie do Egzaminu Polski B1B2, C1 –
kursy indywidualne i grupowe.
Przy zapisie rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem.

Zajęcia online przygotowujące
do certyfikatu z polskiego gwarantują:

 • szybkie efekty
 • indywidualny program
 • testy i powtórki oparte na pytaniach egzaminacyjnych
 • egzamin próbny
 • szkolenie z technik egzaminacyjnych w ramach zajęć

Przygotowanie do egzaminu Polski
na B1, B2, C1 dorośli

Cena za osobę
Zajęcia online trwają 60 minut

Pakiet indywidualny
12 spotkań

2 x tygodniu
w programie szkolenie z technik egzaminacyjnych
w bonusie
1496 PLN

Pakiet VIP 2 osoby
12 spotkań

2 x tygodniu
w programie szkolenie z technik egzaminacyjnych
w bonusie
770 PLN

Pakiet minigrupa (do 6 osób)
12 spotkań

2 x tygodniu
w programie szkolenie z technik egzaminacyjnych
w bonusie
550 PLN

Szkolenie przed egzaminem

Na indywidualnym szkoleniu online:

 • Poznasz format egzaminu oraz rodzaje pytań
 • Dostaniesz odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości od specjalisty od egzaminów
 • Poznasz wszystkie wymagania
 • Zapoznasz się z przykładowymi odpowiedziami
 • Poznasz sekretne triki, które znają tylko specjaliści
 • To szkolenie może poprawić Twój wynik!

CENA: 53 EUR

Wykupisz je w chwili rejestracji na Egzamin.

Przykładowe testy do Certyfikatu z Języka Polskiego

Co musisz wiedzieć przed egzaminem

W dniu egzaminu

Zapoznaj się z regulaminem.

Przyjdź na egzamin o godzinie wyznaczonej przez Lang LTC w mailu.
Spóźnienie skutkuje niedopuszczeniem do przystąpienia do egzaminu.

Musisz być obecna(y) na wszystkich modułach składających się na egzamin.

Nie przynoś na salę egzaminacyjną

 • materiałów pomocniczych,
 • absolutnie żadnych urządzeń elektronicznych służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji: smartfonów, smartwatchy, etc. – przekazujesz je do depozytu,
 • jedzenia oraz napojów innych niż woda.

Przynieś ze sobą

 • paszport,
 • własne przybory do pisania – czarny lub niebieski długopis nieścieralny,
 • wodę.

Przed rozpoczęciem egzaminu

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdzi Twoją tożsamość.
Przygotuj dokument, na który się rejestrowałaś(eś).

Obsługa sesji zbiera telefony i urządzenia elektroniczne do depozytu na czas egzaminu – odzyskasz je tuż po.

W trakcie egzaminu

 • zdający nie mogą komunikować się ze sobą,
 • członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych,
 • po upływie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie części pisemnej egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie egzaminu, a członkowie komisji egzaminacyjnej odbierają od zdających prace egzaminacyjne.
Jeżeli w trakcie egzaminu członek komisji egzaminacyjnej stwierdzi, że zdający korzysta z urządzeń elektronicznych, dodatkowych materiałów lub komunikuje się w niedozwolony sposób z innymi zdającymi lub łamie przyjęty reżim sanitarny, kończy on w trybie natychmiastowym zdawanie egzaminu z oceną niedostateczną. Opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.

Jeśli wymagasz dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu ze względu na specjalne potrzeby zdrowotne, poinformuj o tym Centrum Egzaminacyjne Lang LTC drogą mailową na adres egzaminy@lang.com.pl nie później niż 30 dni przed datą egzaminu. 

Zgłaszane wymagania musisz udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumaczy przysięgłych. Możesz przesłać mailem skany w formacie PDF.

Pełne informacje na temat procedur egzaminacyjnych dla zdających o specjalnych potrzebach znajdują się TUTAJ.

Wszystko o egzaminie

Dowiedz się, jak zbudowany jest egzamin na certyfikat z języka polskiego jako obcego.

Format Egzaminu A2 dorośli

Egzamin składa się z 5 modułów.
Staramy się, by cały egzamin odbył się jednego dnia.

Część pisemna zawiera 4 moduły i trwa do 160 minut.

Część ustna zawiera 1 moduł i trwa do 10 minut.

Format Egzaminu B1 dorośli

Egzamin składa się z 5 modułów.
Staramy się, by cały egzamin odbył się jednego dnia.

Część pisemna zawiera 4 moduły i trwa do 190 minut :

 • Rozumienie ze słuchu – do 30 minut, 4-5 zadań, max. 30 punktów
 • Rozumienie tekstów pisanych – do 40 minut, 4-5 zadań, max. 30 punktów
 • Poprawność gramatyczna – 45 minut, 8 zadań, max. 30 punktów
 • Pisanie – 75 minut, 3 zadania, max. 30 punktów

Część ustna zawiera 1 moduł i trwa do 15 minut:

 • Na egzaminie ustnym musisz wypowiedzieć się w oparciu o różnorodne materiały – teksty i ilustracje. W czasie egzaminu losujesz jeden z trzech zestawów. W zestawie są 3 zadania inspirujące Cię do wypowiedzi. Możesz uzyskać max. 40 punktów.

Format Egzaminu B2 dorośli

Egzamin składa się z 5 modułów.
Staramy się, by cały egzamin odbył się jednego dnia.

Część pisemna zawiera 4 moduły i trwa do 250 minut :

 • Rozumienie ze słuchu – do 30 minut, 5 zadań, max. 40 punktów
 • Rozumienie tekstów pisanych – do 60 minut, 5 zadań, max. 40 punktów
 • Poprawność gramatyczna – 60 minut, 8-9 zadań, max. 40 punktów
 • Pisanie – 90 minut, 3 zadania, max. 40 punktów

Część ustna zawiera 1 moduł i trwa do 15 minut:

 • Na egzaminie ustnym musisz wypowiedzieć się w oparciu o różnorodne materiały – teksty i ilustracje. W czasie egzaminu losujesz jeden z trzech zestawów. W zestawie są 3 zadania inspirujące Cię do wypowiedzi. Możesz uzyskać max. 40 punktów.

Format Egzaminu C1 dorośli

Egzamin składa się z 5 modułów.
Staramy się, by cały egzamin odbył się jednego dnia.

Część pisemna zawiera 4 moduły i trwa do 250 minut.

Część ustna zawiera 1 moduł i trwa do 20 minut.

Format Egzaminu C2 dorośli

Egzamin składa się z 5 modułów.
Staramy się, by cały egzamin odbył się jednego dnia.

Część pisemna zawiera 4 moduły i trwa do 290 minut.

Część ustna zawiera 1 moduł i trwa do 30 minut.

Kto może zdawać egzamin
z języka polskiego?

Do egzaminu możesz przystąpić jeśli potrzebujesz udowodnić znajomość języka polskiego oraz:

 • w dniu egzaminu masz ukończone 18 lat,
 • jesteś cudzoziemcem.

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu dla dorosłych, a nie masz ukończonych 18 lat, prosimy o kontakt mailowy pod adresem egzaminy@lang.com.pl

Do czego jest potrzebny certyfikat?

Certyfikat z Języka Polskiego jako Obcego jest potrzebny osobom, które nie są obywatelami Polski i chcą udokumentować znajomość języka polskiego. 

 • do uzyskania polskiego obywatelstwa,
 • do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • przy aplikacji na studia,
 • do CV lub podjęcia pracy zawodowej.

Obywatelstwo

By otrzymać obywatelstwo polskie bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, certyfikat musi potwierdzać znajomość języka na poziomie przynajmniej B1.

Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z lokalnym urzędem wojewódzkim rozpatrującym wnioski o nadanie obywatelstwa (Wydział ds. Cudzoziemców).

Studia

Aby podjąć studia w języku polskim zwykle wymagany jest Certyfikat na poziomie B2.
Tylko na uczelniach artystycznych i sportowych wymagany jest
Certyfikat na B1.

Kariera zawodowa

Certyfikat może być Ci potrzebny w rozwoju kariery zawodowej na wyższym szczeblu. Certyfikat najczęściej nie jest formalnie wymagany, ale z pewnością informacja w CV o jego posiadaniu może ułatwić znalezienie dobrej pracy w Polsce.

Wyniki egzaminu
z języka polskiego jako obcego

Nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach egzaminu.

O wynikach egzaminu informujemy wyłącznie drogą mailową, tylko i wyłącznie na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji.

Dokładna data publikacji wyników nie zależy od Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC, lecz od decyzji sekretariatu Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat
z języka polskiego jako obcego

Certyfikaty dostępne są zazwyczaj po ok. 30 dniach od ogłoszenia wyników egzaminów. Dokładna data ich wystawienia nie zależy od Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC, lecz od decyzji sekretariatu Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Odbiór certyfikatów odbywa się w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie Lang LTC, Warszawa
Al. Jerozolimskie 133. MAPA

Certyfikat możesz odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez zdającego. 
Osoba upoważniona do odbioru certyfikatu musi mieć wydrukowane i wypełnione upoważnienie – pobierz Upoważnienie do odbioru Certyfikatu Znajomości Języka Polskiego

Certyfikaty wydajemy wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

O terminie odbioru certyfikatów informujemy kandydatów drogą mailową.

W wypadku niezdania egzaminu, opłata za wystawienie certyfikatu zostanie zwrócona. W celu otrzymania zwrotu należy wypełniony Formularz zwrotu opłaty za certyfikat wysłać na adres egzaminy@lang.com.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ