Poziom języka w skali Rady Europy – co to jest CEFR?

Skala oceny znajomości języka obcego

Czy wiesz co to jest CEFR? Jeśli po rozmowie z metodykiem dowiadujesz się, że jesteś na poziomie A2, czy wiesz co to znaczy? Gdy otrzymujesz certyfikat FCE poświadczający, że twój angielski jest na poziomie B2, czy Twój pracodawca wie co potrafisz?

Jeśli masz problem z odpowiedzią na którekolwiek z tych pytań, przeczytaj poniższy wpis o CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego to sześciostopniowa skala opracowana przez Radę Europy, określająca poziom znajomości języka, uwzględniający mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

W artykule znajdziesz:

  1. Poziom znajomości języka A1
  2. Poziom znajomości języka A2
  3. Poziom znajomości języka B1
  4. Poziom znajomości języka B2
  5. Poziom znajomości języka C1
  6. Poziom znajomości języka C2

Poziom znajomości języka A1

CEFR – Common European Framework of Reference for LanguagesTo poziom beginner, czyli początkujący. Według CEFR, osoba na poziomie językowym A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego, np.: miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i ludzi, których zna. Potrafi też odpowiadać na tego typu pytania. Osoba znająca język na poziomie A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą konwersację jeśli rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom znajomości języka A2

To poziom Elementary/Pre-intermediate, czyli niższy średnio zaawansowany. Osoba znająca język na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających tylko bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie prosto opisywać swoje otoczenie i pochodzenie, poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Znajomość języka na poziomie A1 i A2 w uproszczeniu nazywamy PODSTAWOWYM POZIOMEM ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO.

Poziom znajomości języka B1

To poziom Intermediate, czyli średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom znajomości języka B2

To poziom upper/post-intermediate, czyli wyższy średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Znajomość języka na poziomie B1 i B2 możemy w uproszczeniu nazwać POZIOMEM SAMODZIELNOŚCI JĘZYKOWEJ.

Poziom znajomości języka C1

To poziom Advanced, czyli zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom znajomości języka C2

To poziom Nearly native-speaker level, czyli profesjonalny. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Znajomość języka na poziomie C1 i C2 możemy w uproszczeniu nazwać POZIOMEM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

Go for English !

Nie przegap bezpłatnych lekcji, ofert i promocji.

[popup_anything id=”5605″]

dowiedz się więcej

ZAPYTAJ NAS

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub specjalne oczekiwania, napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą naprawdę szybko, bo wiemy że to dla Ciebie ważne.