B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools (PET)

Egzamin B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools (PET)

B1 Preliminary (PET) stanowi drugi egzaminy w portfolio Cambridge English. Dostępny jest w w wersji dla dzieci i młodzieży – B1 Preliminary for Schools oraz w wersji dla dorosłych – B1 PreliminaryCertyfikat B1 Preliminary jest poświadczeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B1 wg skali Rady Europy.

Najbliższe terminy B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools

Aktualne terminy sesji opublikowane są w systemie rejestracji on-line. Kliknij poniżej.

Cena egzaminu B1 Preliminary for Schools / B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary for Schools /
B1 Preliminary
pakiet kurs online+egzamin

wersja papierowa (PB)
435 PLN

B1 Preliminary for Schools /
B1 Preliminary
pakiet kurs online+egzamin

wersja komputerowa (CB)
445 PLN

O egzaminie B1 Preliminary for Schools / B1 Preliminary (PET)

  • egzamin B1 Preliminary jest przeznaczony dla osób o poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy
  • egzamin B1 Preliminary sprawdza umiejętności językowe wykorzystywane w sytuacjach z życia codziennego; sprawdza rozumienie prostych tekstów książkowych oraz prasowych, prowadzenie korespondencji po angielsku w ramach znanej tematyki oraz robienie prostych notatek

Struktura egzaminu B1 Preliminary (PET)

Egzamin B1 Preliminary (PET) składa się z następujących komponentów:

  • Reading (czytanie): 45 minut
  • Writing (pisanie): 45 minut
  • Listening (słuchanie): około 30 minut
  • Speaking (mówienie): 14 minut

Egzamin B1 Preliminary (PET) jest dostępny również w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej jako B1 Preliminary for Schools (PET for Schools).

Jak wygląda egzamin ustny B1 Preliminary for Schools

Dokumenty o egzaminie B1 Preliminary do pobrania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ