Co zabrać ze sobą na egzamin Cambridge

Na egzamin, koniecznie zabierz ze sobą

  • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna)
  • dokument Confirmation of Entry
  • każdy kandydat powinien też mieć ołówek i długopis

Dodatkowo, na egzaminy B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency

Każdy kandydat musi przynieść wypełniony i podpisany formularz zgody na zrobienie zdjęcia, odpowiednio dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Formularz ten, wymagany przez Cambridge Assessment English, Centrum Egzaminacyjne Lang LTC wysyła do wszystkich kandydatów przed sesją.

Czego nie zabierać

Zgodnie z zasadami Cambridge Assessment English w trakcie sesji kandydaci nie mogą mieć przy sobie telefonu komórkowego, żadnych zegarków ani smartwatcha. Prosimy o rozważenie pozostawienia tych urządzeń w domu. Kandydaci, którzy będą mieli ze sobą telefon, zegarek lub smartwatch, będą proszeni o zdeponowanie go na czas sesji u pracownika Centrum Egzaminacyjnego.

Informacja dotyczy także sesji egzaminów YLE : Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ