C2 Proficiency (CPE)

Egzamin C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency (CPE) to egzamin Cambridge English na najwyższym poziomie zaawansowania. Certyfikat C2 Proficiency (CPE) potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego.

Najbliższe terminy egzaminów C2 Proficiency (CPE):

Aktualne terminy sesji opublikowane są w systemie rejestracji on-line. Kliknij poniżej.

Cena egzaminu C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency
pakiet kurs online+egzamin

wersja papierowa (PB)
835 PLN

C2 Proficiency
pakiet kurs online+egzamin

wersja komputerowa (CB)
845 PLN

O egzaminie C2 Proficiency (CPE)

 • egzamin C2 Proficiency (CPE) jest przeznaczony dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy
 • C2 Proficiency (CPE) jest egzaminem o najwyższym poziomie zaawansowania i stanowi potwierdzenie umiejętności posługiwanie się językiem angielskim na poziomie rodzimego użytkownika języka
 • egzamin C2 Proficiency (CPE) sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu dyskutowania na skomplikowane tematy, umiejętność rozumienia tekstów o tematyce specjalistycznej oraz pisanie różnorodnych i rozbudowanych prac

Struktura egzaminu C2 Proficiency (CPE)

 • Reading & Use of English: 90 minut
 • Writing: 90 minut
 • Listening: 40 minut
 • Speaking: 18 minut

Test próbny C2 Proficiency (CPE)

Sprawdź! 

Jak wygląda egzamin C2 Proficiency

Sprawdź!

Jak wygląda egzamin ustny CPE

Dokumenty o egzaminie C2 Proficiency (CPE) do pobrania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Egzamin C2 Proficiency (CPE) Cambridge English to najbardziej zaawansowany test językowy, który stanowi potwierdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na najwyższym poziomie. Certyfikat C2 Proficiency (CPE) jest gwarantem doskonałej znajomości języka angielskiego, zbliżonej do poziomu rodzimego użytkownika.

W naszym Oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym jesteśmy dumni z możliwości oferowania egzaminu C2 Proficiency (CPE) w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 133. Jeżeli aspirujesz do posiadania tego prestiżowego certyfikatu, skorzystaj z naszego kursu przygotowawczego.

Certyfikat C2 – Korzyści z Posiadania

Posiadanie certyfikatu C2 Proficiency (CPE) to nie tylko potwierdzenie biegłej znajomości języka angielskiego, ale również otwarcie drzwi do licznych korzyści:

 • Kariera w krajach anglojęzycznych – certyfikat ten jest uznanym atutem na rynku pracy, szczególnie w krajach, gdzie język angielski jest językiem ojczystym.
 • Studia na najlepszych uczelniach – egzamin C2 Proficiency (CPE) jest uznawany przez renomowane uczelnie na całym świecie. To potwierdzenie pozwala na studiowanie na najwyższym poziomie.
 • Prowadzenie zajęć i szkoleń – certyfikat C2 jest ważny również w kontekście nauczania. Umożliwia prowadzenie zajęć i szkoleń w języku angielskim na poziomie zaawansowanym.
 • Różnorodność zawodowa –  otwiera drzwi do wielu ścieżek zawodowych, zwłaszcza tych związanych z komunikacją międzynarodową, dziennikarstwem czy tłumaczeniem.

Struktura Egzaminu C2 Proficiency (CPE)

Reading & Use of English (Czytanie i użycie języka) – 90 minut

Sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia trudnych tekstów. Uczestnicy muszą nie tylko odczytywać, ale również analizować i wyciągać wnioski z tekstu. Część ta obejmuje także zadania z użyciem języka, wymagając biegłości gramatycznej i leksykalnej.

Writing (Pisanie) – 90 minut

W tej części uczestnicy są oceniani pod kątem umiejętności pisania rozbudowanych i złożonych tekstów. Obejmuje to pisanie esejów, artykułów i innych form tekstowych, wymagających nie tylko poprawnego użycia języka, ale także logicznego myślenia i argumentacji.

Listening (Słuchanie) – 40 minut

Sekcja słuchania sprawdza zdolność zrozumienia mówionego języka w różnych kontekstach, od rozmów po wykłady czy debaty. Uczestnicy muszą analizować informacje, odróżniać fakty od opinii i reagować na różne style mówienia.

Speaking (Mówienie) – 18 minut

Ostatnia część egzaminu koncentruje się na umiejętnościach mówienia. Uczestnicy będą musieli przeprowadzić rozmowę na tematy związane z życiem codziennym, społecznym czy zawodowym. Oceniane są płynność, klarowność i zróżnicowanie językowe.

Dlatego, aby osiągnąć sukces na egzaminie C2 Proficiency (CPE), warto skorzystać z naszego kursu przygotowawczego. Jesteśmy Oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym i szkołą z długoletnim doświadczeniem, oferującą kompleksowe wsparcie w osiągnięciu najwyższego poziomu biegłości językowej. Zapisz się już dziś i otwórz drzwi do nowych, anglojęzycznych możliwości w edukacji, pracy i życiu osobistym.

Zdobądź certyfikat C2 w Lang LTC

Sprawdź terminy sesji egzaminacyjnej i zarejestruj się już teraz. Zdaj egzamin w Oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym z wieloletnim doświadczeniem. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu, sprawdź nasze kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English.