Jak oceniane są egzaminy Cambridge – Cambridge English Scale

Skala Cambridge English

Image

Jak są oceniane egzaminy Cambridge English

Kryteria ocen egzaminów Cambridge English Qualifications

Chcesz zrozumieć zestawienie wyników? Zapoznaj się z kryteriami poniżej.

Każdy egzamin Cambridge English ma inny schemat punktacji. Poniżej znajdują się omówienia przykładowych wyników z poszczególnych egzaminów.

A2 KEY (KET) – Understanding your Statement of Results
B1 PRELIMINARY (PET) – Understanding your Statement of Results
B2 FIRST (FCE) – Understanding your Statement of Results
C1 ADVANCED (CAE) – Understanding your Statement of Results
C2 PROFICIENCY (CPE) – Understanding your Statement of Results
B1 BUSINESS Preliminary (BEC Preliminary) – Understanding your Statement of Results
B2 BUSINESS Vantage (BEC Vantage) – Understanding your Statement of Results
C1 BUSINESS Higher (BEC Higher) – Understanding your Statement of Results

Jak oceniane są testy Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers

Każde dziecko przystępujące do testu Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers otrzymuje certyfikat potwierdzający jego poziom językowy.
Punktacja ma formę tarcz za poszczególne sprawności językowe:
– Reading & Writing
– Listening
– Speaking

Dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu, w sumie maksymalnie 15 tarcz za cały egzamin Pre-A1 Starters i A1 Movers i 20 w teście A2 Flyers.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

wszystko o egzaminach Cambridge Qualifications