Jaki certyfikat z angielskiego?

Jeśli interesujesz się certyfikatem z angielskiego, to prawdopodobnie myślisz o studiach, doktoracie lub pracy za granicą, albo chcesz zaliczyć lektorat na uczelni. Być może, zastanawiasz się nad wprowadzeniem międzynarodowych egzaminów lub testów do Twojej szkoły, uczelni lub firmy. Poniżej znajdziesz podstawową wiedzę.

Przede wszystkim, dowiedz się jak jest różnica między egzaminem a testem językowym.

Egzamin – jest tyle egzaminów, ile jest poziomów zaawansowania według skali Rady Europy w CEFR. Kandydat sam wybiera poziom egzaminu, do którego chce przystąpić. Na przykład potrzebujesz certyfikat B2 – aby go uzyskać, musisz wykazać umiejętności językowe na tym poziomie plus opanować wymagania samego egzaminu. Otrzymujesz Certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 z oceną uzyskaną na egzaminie.

Test – test jest jeden dla wszystkich poziomów zaawansowania. Wszyscy kandydaci przystępują do jednego testu, a wynik przez nich uzyskany odpowiada poziomowi zaawansowania. Certyfikat zawiera liczbę uzyskanych punktów, ewentualnie odniesienie do skali CEFR.

W artykule znajdziesz:

 1. Egzaminy językowe
 2. Testy językowe
 3. Szybkie testy diagnostyczne
 4. Skala punktowa egzaminów i testów Cambridge English Qualifications

EGZAMINY językowe

Cambridge English Qualifications

Logo Cambridge Platinum Lang LTC

To najbardziej rozpoznawalne egzaminy z języka angielskiego na świecie. W portfolio Cambridge English są egzaminy dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania, z języka ogólnego i biznesowego. Certyfikaty są ważne bezterminowo, lecz warto się upewnić czy organizacja, której masz przedstawić certyfikat nie narzuca terminu 'ważności’, np. 2 lata.

Egzaminy Cambridge potwierdzają wszystkie 4 umiejętności: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.

Dla dzieci i młodzieży dostosowane treścią i wymaganiami do młodszych kandydatów

 • YLE Starters, Movers, Flyers
 • A2 Key (KET) for Schools
 • B1 Preliminary (PET) for Schools
 • B2 First (FCE) for Schools

Dla dorosłych z języka ogólnego

 • A2 Key (KET)
 • B1 Preliminary (PET)
 • B2 First (FCE)
 • C1 Advanced (CAE) – często akceptowany przez uczelnie zagraniczne przy aplikacji na studia.
 • C2 Proficiency (CPE)

Dla dorosłych z języka biznesowego

 • B1 Business (BEC) Preliminary
 • B2 Business (BEC) Vantage
 • C1 Business (BEC) Higher

testy językowe

IELTS TEST

Przydatny zwłaszcza w aplikacji na studia zagraniczne. Uczelnie określają wymagany wynik na IELTS, na ogół od 7 do 8 punktów, co odpowiada w przybliżeniu poziomowi C1 w skali CEFR.

Test uznawany przez 11.000 organizacji na całym świecie – uczelnie, pracodawców, urzędy imigracyjne.

Można go zdawać w wersji komputerowej lub papierowej. Sprawdza wszystkie 4 umiejętności: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.

OET TEST

Dla medyków. Occupational English Test sprawdza umiejętność komunikacji w języku angielskim osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Test jest przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym. OET – w odróżnieniu od testów ogólnych – sprawdza znajomość języka w codziennych sytuacjach zawodowych. Test powstał przy współpracy Cambridge Assessment English i Australijskiego Box Hill Institute.

SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE

Linguaskill

Wybierany przez uczelnie wyższe – daje możliwość rzetelnego i zdalnego testowania studentów za pomocą najnowocześniejszych technologii biometrycznych.

Linguaskill Cambridge Assessment English to szybki i wygodny zdalny test adaptacyjny online potwierdzający aktualny poziom zaawansowania językowego.

Test sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Zapewnia dokładne wyniki w ciągu 48 godzin.

Cambridge English Placement Test (CEPT)

 • Jest szybkim testem online o charakterze poziomującym
 • Jest organizowany na życzenie
 • Testuje ogólny język angielski
 • Określa kompetencje językowe w odniesieniu do skali CEFR od A1 do C2
 • Oferuje wyniki „od ręki” w formie raportu indywidualnego i grupowego.

Goethe Test-Pro

TEST INSTYTUTU GOETHEGO

Goethe – Test Pro to szybki i wiarygodny sposób oceny poziomu znajomości języka niemieckiego:

Ma charakter adaptacyjny, dostosowuje poziom trudności do zdającego. Organizowany na życzenie.
Testuje język niemiecki w środowisku pracy, tj. ogólny z elementami biznesu.

zrób to z lang ltc

Jesteśmy drugim co do wielkości w Polsce Centrum Egzaminów Językowych. Przygotuj się i zdobądź swój certyfikat w Lang LTC. Zrób to z najlepszymi.

Skala punktowa egzaminów i testów Cambridge English Qualifications

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ