Matura 2023 – angielski podstawowy i rozszerzony

Jakie nowe zadania czekają Cię na maturze podstawowej i rozszerzonej z angielskiego?

Wraca egzamin ustny z angielskiego,
wspólny dla zdających podstawę i rozszerzenie.

Aby zaliczyć podstawową maturę z angielskiego w 2023 musisz porozumiewać się po angielsku na poziomie B1 / B1+. Aby zdać maturę rozszerzoną trzeba wykazać umiejętności z poziomu B1/B2+ według europejskiej skali poziomów językowych – sprawdź CEFR. To nie koniec nowości. Wraca egzamin ustny, wspólny dla zdających podstawę i rozszerzenie.

W artykule znajdziesz:

 1. Co nowego na maturze podstawowej 2023?
 2. Rozumienie ze słuchu – podstawa
 3. Rozumienie tekstów pisanych – podstawa
 4. Znajomość środków językowych – podstawa
 5. Co nowego w maturze rozszerzonej?
 6. Rozumienie ze słuchu – rozszerzenie
 7. Rozumienie tekstów pisanych – rozszerzenie

Zobacz, jak zmieniały się wymagania na maturze z angielskiego w latach 2012 – 2025:

Zmiany w wymaganiach na maturze z angielskiego

Co nowego? – matura podstawowa z języka angielskiego 2023

Rozumienie ze słuchu – podstawa

Nowe zadanie otwarte zawiera polecenie:

 • sformułuj krótkie odpowiedzi
 • uzupełnij luki w tekście
 • odpowiedz na pytania

Przykład:

Image

Rozumienie tekstów pisanych – podstawa

W nowym zadaniu otwartym musisz zrozumieć cztery bardzo różne teksty:

 • ogłoszenie
 • fragment powieści
 • fragment artykułu
 • wyniki ankiety przedstawione graficznie

A następnie:

 • określić cel każdego z tekstów
 • odnaleźć informację i przekształcić ją tak, żeby pasowała do luk.

Przykład:

Image

Znajomość środków językowych – podstawa

W nowym zadaniu na tzw. sety leksykalne trzeba uzupełnić luki tym samym wyrazem w dwóch różnych kontekstach – tutaj musisz wykazać się znajomością związków frazeologicznych.

Przykład:

Image

Co nowego? – matura rozszerzona z języka angielskiego 2023

Rozumienie ze słuchu – rozszerzenie

W nowym zadaniu na rozumienie ze słuchu trzeba dokończyć rozpoczęte zdania tak, aby były zgodne z tekstem oraz jak najbardziej precyzyjnie oddawały jego sens.

W tym zadaniu, nie ma całkowitej dowolności w formułowaniu odpowiedzi, musisz ją dostosować gramatycznie tak, żeby pasowała do struktur użytych w pierwszej części zdania. W tekście podanych jest kilka przyczyn mających pośredni lub bezpośredni wpływ na opisywaną sytuację i to Ty musisz zdecydować, którą informację wykorzystasz.

Przykład:

Image

Rozumienie tekstów pisanych – rozszerzenie

W nowym zadaniu na rozumienie tekstów pisanych, stoją przed Tobą dwa wyzwania:

 1. stosunkowo wysoki poziom językowy tekstu
 2. dokończenie zdań wymaga często językowego przekształcenia ich całej konstrukcji

Przykład:

Image

Liczba opcji uzupełnienia tego zadania podana w kluczu świadczy o wieloaspektowości analizowanej sytuacji, przy czym od Ciebie wymagana jest wiedza z zakresu określonej struktury gramatycznej oraz głębokie przetworzenie informacji podanej w tekście, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i treść.

Uważnie przeanalizowaliśmy wszystkie zadnia z arkuszy z nowej matury z angielskiego 2023. Jesteśmy w pełni gotowi, by przekazać Ci całą naszą wiedzę i umiejętności - językowe i egzaminacyjne. 
Wiemy też, że język, którego Cię nauczymy, pozostanie z Tobą po maturze - przyda Ci się na studiach i w pracy, doda Ci pewności siebie w każdej sytuacji i ułatwi międzynarodowe kontakty. Bez stresu. 

Z naszej wiedzy i doświadczenia w egzaminach
skorzystało już ponad 25.000 osób.
Sprawdź nasze kursy do matury z angielskiego 2023.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ