Ideał dla firm i uczelni – Linguaskill

Test Cambridge Assessment English

Linguaskill to szybki i wygodny
test online ze zdalnym monitoringiem,
potwierdzający aktualny poziom zaawansowania językowego

Linguaskill

Do Linguaskill przystępuje się na własnym komputerze w dowolnym miejscu i czasie. Algorytm testu ma charakter adaptacyjny, to znaczy dostosowuje poziom trudności do zdającego.

Test sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. 

Nie można go „nie zdać”. Wskazuje za to dokładny wynik zaawansowania zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), dostępny w ciągu 48 godzin.

Nowe możliwości w pełni zdalnego testu Linguaskill

Jako pierwsi w Polsce, w maju 2021, we współpracy z jedną z najlepszych uczelni Akademią Leona Koźmińskiego przeprowadziliśmy – na odległość, w wariancie ze zdalnym monitoringiem – jednocześnie aż 250 testów językowych Linguaskill.

Od teraz, wyłącznie w Lang LTC, przeprowadzamy Linguaskill w oparciu o dwa niezależne narzędzia:

  • sztuczną inteligencję, która weryfikuje wiedzę kandydata
  • technologię biometryczną, która weryfikuje tożsamość oraz monitoruje w czasie rzeczywistym zachowania zdającego test

Linguaskill dla instytucji edukacyjnych

Wiemy, że możliwość testowania poziomu znajomości języka angielskiego kandydatów jest bardzo ważna dla wyższych uczelni i instytucji edukacyjnych, czy to podczas rekrutacji, naboru na staż, badania postępów w nauce czy na zakończenie studiów. Linguaskill pomaga instytucjom potwierdzać poziom znajomości angielskiego kandydatów w sposób łatwy i niezawodny zapewniając szybkie i precyzyjne wyniki zbiorcze i jednostkowe w postaci elastycznych raportów.

Dzięki najnowszym technologiom

  • kandydaci mogą znajdować się w dowolnym miejscu – domu lub biurze
  • do testu może przystąpić jednocześnie dowolna liczba kandydatów danej instytucji
  • zmawiający ma dostęp w czasie rzeczywistym do wyników testów oraz szczegółowego raportu zachowań kandydatów
  • wiarygodność wyników testu Linguaskill Cambridge Assessment English jest niepodważalna

Od dziś wykorzystuj Linguaskill jako

  • zaliczenie lektoratu na wyższej uczelni i jednocześnie międzynarodowe potwierdzenie kompetencji Cambridge Assessment English
  • narzędzie rekrutacyjne do oceny faktycznych umiejętności językowych pojedynczych kandydatów lub większej grupy
  • niezależne podsumowanie kursów językowych

Cena testu Linguaskill

Jeżeli chcesz podejść do wszystkich modułów testu Linguaskill lub zorganizować sesję grupową,  skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę

Moduł Reading and Listening

Test Linguaskill393,60 PLN
Test Linguaskill ze zdalnym monitoringiem443,60 PLN
Linguaskill Online Course Reading and Listening100 PLN
Linguaskill Online Course + Test Linguaskill420 PLN
Linguaskill Online Course + Test Linguaskill ze zdalnym monitoringiem470 PLN

Moduł Writing

Test Linguaskill393,60 PLN
Test Linguaskill ze zdalnym monitoringiem443,60 PLN
Linguaskill Online Course Writing60 PLN
Linguaskill Online Course + Test Linguaskill380 PLN
Linguaskill Online Course + Test Linguaskill ze zdalnym monitoringiem430 PLN

Moduł Speaking

Test Linguaskill393,60 PLN
Test Linguaskill ze zdalnym monitoringiem443,60 PLN
Linguaskill Online Course Speaking60 PLN
Linguaskill Online Course + Test Linguaskill380 PLN
Linguaskill Online Course + Test Linguaskill ze zdalnym monitoringiem430 PLN

Zasady testu Linguaskill

Pobierz dokument Linguaskill summary regulations for candidates

ZAMÓW SESJĘ LINGUASKILL

Jeśli chcesz przetestować grupę kandydatów – przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę.

Skontaktujemy się z Tobą szybko, bo wiemy że to dla Ciebie ważne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ