Budowa testu IELTS

Image

IELTS testuje cztery umiejętności językowe i składa się z czterech części – słuchania, czytania, pisania i mówienia.

  • Części słuchanie, czytanie i pisanie zdawane są tego samego dnia, bez przerw między nimi. Trwa to łącznie 2 godziny i 45 minut.
  • Egzamin ustny może być oferowany w tym samym dniu co inne części testu lub w okresie od 7 dni przed terminem części pisemnych, do 1 dnia po tym terminie. Ta część testu  trwa 10 – 14 minut.
IELTS dostępny jest w dwóch różnych typach testu: 
Academic i General Training

Czym się różnią te dwa typy testu?

W obu typach testów wszyscy kandydaci odpowiadają na te same pytania w części słuchowej (Listening) oraz ustnej (Speaking), ale na inne pytania w teście czytanie (Reading) i pisanie (Writing).

IELTS
Academic

Część ustna
11-14 minut

Ta część ocenia umiejętność mówienia w języku angielskim. Odbywa się ona w formie rozmowy z egzaminatorem.
Część 1 – egzaminator zadaje pytania ogólne, dotyczące Twojego życia, domu, rodziny, pracy, nauki i zainteresowań.
Część 2 – masz minutę na przygotowanie odpowiedzi na zadany temat. Twoja wypowiedź powinna trwać do dwóch minut. Egzaminator zada następnie jedno lub dwa pytania odnoszące się do tego tematu.
Część 3 – otrzymasz kolejne pytanie do zadania z poprzedniej części. Będzie to okazja do pogłębienia problematyki poruszonej wcześniej.
Ważne: Test ustny jest nagrywany. Część ustna może zostać przeprowadzona w tym samym dniu co inne części testu lub w okresie od 7 dni przed, do jednego dnia po części pisemnej. Informację o terminie sesji otrzymasz z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Czytanie
60 minut

Masz do przeczytania 3 długie teksty pochodzące z książek, czasopism naukowych, magazynów i gazet. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, ale reprezentują poziom języka potrzebny kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia lub zdobywającym uprawnienia do wykonywania zawodu.
Część Reading składa się z 40 pytań sprawdzających różne umiejętności czytania.

Pisanie
60 minut

Opisujesz tabelę, wykres lub diagram (150 słów) i piszesz krótki esej (250 słów).
Część 1 – opisujesz wykres, tabelę lub diagram, podsumowujesz je i wyjaśniasz własnymi słowami.
Część 2 – piszesz esej w odpowiedzi na przedstawiony punkt widzenia, argumentację lub problem.
Odpowiedzi na oba zadania muszą mieć charakter formalny.

Słuchanie
30 minut (+10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi)

Usłyszysz cztery nagrania z wypowiedziami osób anglojęzycznych, na podstawie których udzielisz odpowiedzi na pytania.
Część 1 – rozmowa między dwoma osobami osadzona w codziennym kontekście społecznym.
Część 2 – monolog osadzony w codziennym kontekście społecznym, np. przemówienie na temat lokalnych obiektów.
Część 3 – rozmowa maksymalnie czterech osób w kontekście edukacyjnym lub szkoleniowym, np. wykładowca uniwersytecki i student omawiający zadanie.
Część 4 – monolog na temat akademicki, np. wykład uniwersytecki.

IELTS
General Training

Część ustna
11-14 minut

Ta część ocenia umiejętność mówienia w języku angielskim. Odbywa się ona w formie rozmowy z egzaminatorem.
Część 1 – egzaminator zadaje pytania ogólne, dotyczące Twojego życia, domu, rodziny, pracy, nauki i zainteresowań.
Część 2 – masz minutę na przygotowanie odpowiedzi na zadany temat. Twoja wypowiedź powinna trwać do dwóch minut. Egzaminator zada następnie jedno lub dwa pytania odnoszące się do tego tematu.
Część 3 – otrzymasz kolejne pytanie do zadania z poprzedniej części. Będzie to okazja do pogłębienia problematyki poruszonej wcześniej.
Ważne: Test ustny jest nagrywany. Część ustna może zostać przeprowadzona w tym samym dniu co inne części testu lub w okresie od 7 dni przed do jednego dnia po części pisemnej. Informacje  o terminie sesji otrzymasz z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Czytanie
60 minut

Czytasz 5-6 krótkich tekstów zaczerpniętych z książek, czasopism, gazet, ogłoszeń, reklam, podręczników o tematyce biznesowej i zapisów procedur. Są to teksty, które możesz napotkać w sytuacjach codziennych w środowisku anglojęzycznym.
Część Reading składa się z 40 pytań sprawdzających różne umiejętności czytania.

Pisanie
60 minut

Piszesz list (150 słów) i krótki esej (250 słów).
Część 1 – piszesz list z prośbą o informację lub wyjaśnienie sytuacji.
Część 2 – piszesz esej w odpowiedzi na punkt widzenia, argumentację lub problem.
Odpowiedzi na oba zadania muszą mieć charakter półformalny.

Słuchanie
30 minut (+10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi)

Usłyszysz cztery nagrania z wypowiedziami osób anglojęzycznych, na podstawie których udzielisz odpowiedzi na pytania.
Część 1 – rozmowa między dwoma osobami osadzona w codziennym kontekście społecznym.
Część 2 – monolog osadzony w codziennym kontekście społecznym, np. przemówienie na temat lokalnych obiektów.
Część 3 – rozmowa maksymalnie czterech osób w kontekście edukacyjnym lub szkoleniowym, np. wykładowca uniwersytecki i student omawiający zadanie.
Część 4 – monolog na temat akademicki, np. wykład uniwersytecki.

Ważne: przed rejestracją na test sprawdź w instytucji, dla której zdajesz IELTS jaki typ testu jest wymagany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sesja IELTS w Poznaniu

Sesja IELTS na Politechnice Poznańskiej otwarta dla wszystkich chętnych. Certyfikat otwierający drzwi do międzynarodowej edukacji i mobilności zawodowej.

Kto uznaje IELTS?

IELTS jest najszerzej akceptowanym testem na świecie. Honorowany jest on przez ponad 11 000 organizacji: najlepsze uczelnie i instytucje w ponad 140 krajach,  w tym przez 3000 organizacji w samych Stanach…

Zabezpieczenia testu IELTS

Alert bezpieczeństwa! Twój sukces zaczyna się od IELTS. Nie ryzykuj swojej przyszłości przez próbę jakiegokolwiek oszustwa. Prosimy: Wyniki testu IELTS są wykorzystywane na potrzeby rekrutacji na uniwersytety, do kolegiów  i…