Sesja IELTS w Poznaniu

Zarejestruj się teraz,
a 9 marca 2024

zdasz test IELTS
w siedzibie Politechniki Poznańskiej.

ielts logo

Sesja IELTS Academic i General Training Paper Based będzie przeprowadzona
przez Oficjalne Centrum Egzaminacyjne Lang LTC  

Jak zarejestrować się na IELTS w Poznaniu?  

Rejestracja przekieruje Cię na oficjalną stronę IELTS IDP. Jesteśmy jedynym przedstawicielem dystrybutora IELTS IDP w Polsce.

Kliknij w przycisk poniżej i zarejestruj się na egzamin IELTS w Poznaniu już dziś.

Rejestracja na test IELTS

Test IELTS 9 marca na Politechnice Poznańskiej – Informacje

 • IELTS dostępny jest w dwóch różnych typach testów. Wybór typu testu zależy od tego, w jakim celu go zdajesz. 9 marca na Politechnice Poznańskiej będziesz mógł zdać IELTS Academic lub General.  
 • Test IELTS Academic przeznaczony jest dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe lub rejestrację zawodową w środowisku anglojęzycznym.  
 • Test IELTS General Training jest przeznaczony dla osób, które wybierają się do krajów anglojęzycznych w celu uzyskania wykształcenia średniego, doświadczenia zawodowego lub programów szkoleniowych. Jest to również wymóg w przypadku migracji do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. 
 • Słuchanie i Mówienie są takie same w przypadku obu testów, ale tematyka części Czytanie i Pisanie różni się w zależności od tego, który test wybierzesz. 
 • Przed rejestracją na test sprawdź w instytucji, do której aplikujesz, jaki typ testu IELTS jest wymagany. 

Więcej informacji: IELTS Academic czy General Training?

 

Czym jest test IELTS, kto i po co powinien do niego przystąpić? Dowiedz się poniżej!  

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test znajomości języka angielskiego dla szkolnictwa wyższego i migracji globalnej. 

Jest honorowany przez ponad 11 000 organizacji, w tym przez najlepsze uczelnie i instytucje w ponad 140 krajach oraz 3000 organizacji w samych Stanach Zjednoczonych. 

Dowiedz się więcej: O teście IELTS

Do czego możesz potrzebować testu IELTS?  

IELTS może okazać się niezbędny, gdy:  

 • planujesz studia za granicą lub wyjazd na wymianę, np. w ramach programu Erasmus+  
 • chcesz pracować za granicą lub w środowisku anglojęzycznym 
 • musisz przedstawić certyfikat potwierdzający Twój poziom znajomości języka angielskiego (np. na studiach doktoranckich) 
 • rozważasz emigrację do kraju anglojęzycznego 

Test IELTS – co musisz wiedzieć?  

Co to znaczy “IELTS w wersji papierowej (PB)”?  

Sesja IELTS 9 marca na Politechnice Poznańskiej odbędzie się w wersji papierowej, co oznacza, że test będzie pisany tradycyjnie na papierze (jak matura).  

Wyniki IELTS  

Wyniki testu IELTS, zdawanego w wersji papierowej są dostępne online po 13 dniach od daty testu. Jak sprawdzić wyniki, dowiesz się tutaj.

Papierowy certyfikat zostanie do Ciebie wysłany listem poleconym po 13 dniach od egzaminu.   

Ile kosztuje test IELTS?  

IELTS kosztuje 885 PLN  

Jak zbudowany jest test IELTS?  

IELTS testuje cztery umiejętności językowe i składa się z czterech części – słuchania, czytania, pisania i mówienia. 

Przykładowe zadania typowe dla testu IELTS znajdziesz tutaj.

Części słuchanie, czytanie i pisanie zdawane są bez przerw między nimi. Trwa to łącznie 2 godziny i 45 minut. Egzamin ustny trwa 10 – 14 minut. 

Mówienie – IELTS Academic i General (11-14 minut)

Część ustna dla wersji Academic i General jest taka sama. Ma ona formę rozmowy z egzaminatorem i składa się z 3 części:

 • Część 1 – osoba egzaminująca zadaje pytania ogólne, które dotyczą Twojego miejsca zamieszkania, rodziny, pracy, edukacji oraz hobby
 • Część 2 – masz minutę na przygotowanie się do odpowiedzi na określony temat. Twoja odpowiedź powinna mieścić się w czasie dwóch minut. Następnie egzaminator zada Ci jedno lub dwa pytania powiązane z omawianym tematem
 • Część 3 – zostanie Ci zadane dodatkowe pytanie związane z zagadnieniem poruszonym w poprzedniej części, co da Ci możliwość dokładniejszego omówienia danej kwestii

Ważne: Część ustna jest nagrywana

Słuchanie – IELTS Academic i General (30 minut +10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi)

Słuchanie dla wersji Academic i General jest takie same i składa się z 4 nagrań. Nagrania są odtwarzane tylko raz.

 • Część 1- dialog pomiędzy dwiema osobami umiejscowiony w codziennym kontekście społecznym
 • Część 2 – monolog związany z codziennym otoczeniem, na przykład prezentacja dotycząca lokalnych obiektów
 • Część 3 – dyskusja maksymalnie czterech osób w kontekście edukacyjnym lub szkoleniowym,
  na przykład rozmowa między wykładowcą a studentem na temat projektu
 • Część 4 – monolog na temat akademicki, na przykład wykład prowadzony na uniwersytecie

Czytanie – IELTS Academic (60 minut)

Masz do przeczytania 3 obszerne teksty, które pochodzą z różnych źródeł takich jak książki, czasopisma naukowe, magazyny czy gazety. Teksty te nie wymagają specjalistycznej wiedzy w konkretnej dziedzinie, ale charakteryzują się poziomem językowym wymaganym od osób aplikujących na studia wyższe lub ubiegających się o uprawnienia zawodowe. Ta część obejmuje 40 pytań.

Czytanie – IELTS General (60 minut)

Masz do przeczytania 5-6 krótkich fragmentów pochodzących z różnorodnych źródeł takich jak książki, czasopisma, gazety, ogłoszenia, reklamy i instrukcje. To teksty, z którymi możesz się zetknąć na co dzień w anglojęzycznym otoczeniu. Ta część obejmuje 40 pytań.

Pisanie – IELTS Academic (60 minut)

Opisujesz wykres, tabelę lub diagram, dokonując ich podsumowania i interpretacji własnymi słowami (150 słów), a także piszesz krótki esej (250 słów). Odpowiedzi na oba zadania muszą mieć charakter formalny.

Pisanie – IELTS General (60 minut)

Piszesz list (150 słów) z prośbą o informację lub wyjaśnienie sytuacji oraz krótki esej (250 słów) w odpowiedzi na punkt widzenia, argumentację lub problem. Odpowiedzi na oba zadania muszą mieć charakter półformalny.

ZAPYTAJ NAS

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub specjalne oczekiwania, napisz do nas.
Skontaktujemy się z Tobą naprawdę szybko, bo wiemy że to dla Ciebie ważne.