B2 First / B2 First for Schools (FCE)

Wersje egzaminu

  • Paper Based (PB) – egzamin pisemny na tradycyjnym arkuszu egzaminacyjnym.
  • Computer Based (CB) – egzamin pisemny na komputerze – Obie formy egzaminu wymagają obecności w Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC w Warszawie, ul. Sędziowska 5.
  • B2 First for Schools – wersja dla dzieci i młodzieży.
  • B2 First – wersja dla dorosłych.

Cena

  • B2 First i B2 First for Schools w wersji papierowej (PB) – 625 PLN
  • B2 First i B2 First for Schools w wersji komputerowej (CB) – 645 PLN 

Pobierz dokumenty

PRZYGOTUJ SIĘ

Jak wyróżnić szkołę na rynku edukacyjnym?

Zostań Cambridge Preparation Centre. Uczniowie szkół, których zajęcia angielskiego kończą się egzaminami Cambridge, mają większe szanse na lepszą edukację, a docelowo na lepszą pracę.