B2 First / B2 First for Schools (FCE)

Wersje egzaminu

  • Paper Based (PB) – egzamin pisemny na tradycyjnym arkuszu egzaminacyjnym.
  • Computer Based (CB) – egzamin pisemny na komputerze – Obie formy egzaminu wymagają obecności w Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133.
  • B2 First for Schools – wersja dla dzieci i młodzieży.
  • B2 First – wersja dla dorosłych.

Cena

  • B2 First i B2 First for Schools w wersji papierowej (PB) – 725 PLN
  • B2 First i B2 First for Schools w wersji komputerowej (CB) – 735 PLN 

Pobierz dokumenty

PRZYGOTUJ SIĘ