B2 First / B2 First for Schools (FCE)

Wersje egzaminu

  • Paper Based (PB) – egzamin pisemny na tradycyjnym arkuszu egzaminacyjnym.
  • Computer Based (CB) – egzamin pisemny na komputerze – Obie formy egzaminu wymagają obecności w Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC w Warszawie, ul. Sędziowska 5.
  • B2 First for Schools – wersja dla dzieci i młodzieży.
  • B2 First – wersja dla dorosłych.

Cena

  • B2 First i B2 First for Schools w wersji papierowej (PB) – 625 PLN
  • B2 First i B2 First for Schools w wersji komputerowej (CB) – 645 PLN 

Pobierz dokumenty

PRZYGOTUJ SIĘ

B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools (PET)

B1 Preliminary

Egzamin B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools (PET) B1 Preliminary (PET) stanowi drugi egzaminy w portfolio Cambridge English. Dostępny jest w w wersji dla dzieci i młodzieży – B1 Preliminary for…

B2 First / B2 First for Schools (FCE)

B2 First FCE

Egzamin B2 First (FCE) / B2 First for Schools (FCE fS) B2 First (FCE) stanowi trzeci w kolejności z egzaminów Cambridge English. Dostępny jest w wersji dla dzieci i młodzieży –…

C1 Advanced (CAE)

Egzamin C1 Advanced

Certyfikat na studia – Cambridge English C1 Advanced C1 Advanced (CAE) Cambridge English jest egzaminem umożliwiającym podjęcie studiów na wyższej uczelni w krajach anglojęzycznych. Jest honorowany przez wszystkie wyższe uczelnie w…

C2 Proficiency (CPE)

Cambridge English C2 Proficiency CPE

Egzamin C2 Proficiency C2 Proficiency (CPE) to egzamin Cambridge English na najwyższym poziomie zaawansowania. Certyfikat C2 Proficiency (CPE) potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego. Najbliższe terminy egzaminów…