Egzamin certyfikowany z języka polskiego – co musisz wiedzieć

Jeżeli planujesz przystąpienie do Egzaminu Certyfikowanego z Języka Polskiego Jako Obcego na pewno masz wiele pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji, formuły testu, wyników itp. Specjalnie dla Ciebie poniżej zebraliśmy kwestie najczęściej nurtujące zdających wraz z odpowiedziami i radami, które mamy nadzieje dadzą Ci większe poczucie pewności i zmniejszą przedegzaminacyjny stres. Jeżeli nie na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź poniżej, napisz do nas na adres egzaminy@lang.com.pl, na pewno pomożemy.

Egzamin z Języka Polskiego – z jakim wyprzedzeniem przystąpić?

Sesje egzaminacyjne są organizowane 4 razy w roku (zwykle jest to luty, kwiecień, czerwiec i listopad). Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie poziomy egzaminu są dostępne w poszczególnych terminach. Na przykład egzamin z Języka Polskiego na poziomie B2 można zdawać dwa razy w roku, a egzamin na poziomie C2 tylko raz. Dodatkowo jedynie czerwcowa sesja daje możliwość podejścia do certyfikowanego egzaminu z języka polskiego dzieciom i młodzieży.

Kolejnym czynnikiem, który ma znaczenie przy wyborze terminu sesji jest czas oczekiwania na wyniki i certyfikat. Ponieważ jest on dość długi (ok. 3 miesięcy) koniecznie trzeba go uwzględnić w swoich planach, zwłaszcza jeżeli certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego trzeba przedstawić w urzędzie lub instytucji w określonym terminie. Dlatego warto z dużym wyprzedzeniem zapoznać się z harmonogramem sesji na dany rok i wybrać odpowiednią datę.

Sprawdź: Harmonogram sesji egzaminu Języka Polskiego

Kiedy zarejestrować się na egzamin?

Rejestracja na egzamin z języka polskiego w wybranym terminie rozpoczyna się dokładnie dwa miesiące przed datą egzaminu, a zamyka dokładnie miesiąc przed zaplanowaną sesją. Jest wiele ośrodków przeprowadzających egzamin, ale każdy z nich oferuje ograniczoną liczbę miejsc. W związku z rosnącym zainteresowaniem potwierdzenia swoich kompetencji językowych certyfikatem, nie warto odkładać rejestracji na ostatnią chwilę, aby nie okazało się, że wybrane centrum nie dysponuje już wolnymi miejscami.

Bez względu na wybór ośrodka należy pamiętać, że rejestracja jest ważna, a miejsce na egzamin zarezerwowane dopiero po opłaceniu egzaminu. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odłożenie płatności na później nie daje gwarancji, że przystąpienie do certyfikowanego egzaminu będzie możliwe.

Gdzie zarejestrować się na egzamin?

Lista ośrodków organizujących sesję w danym terminie jest publikowana dwa miesiące przed datą sesji tu: lista ośrodków. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy istnieje możliwość zdawania egzaminu w swojej miejscowość.

Inne czynniki, które warto wziąć pod uwagę wybierając centrum egzaminacyjne to opinie w Google, łatwość w dotarciu do ośrodka, dostępność szkoleń i kursów przygotowujących do egzaminu z języka polskiego, kontakt z pracownikami centrum (szybkość w odpowiadaniu na zapytania, gotowość do udzielenia pomocy). Polecamy też skontaktować się z wybranym centrum i dowiedzieć się czy części pisemna i ustana odbywają się tego samego dnia, czy może są rozłożone na dwa dni i wybrać ten ośrodek, który oferuje dogodniejszą dla nas opcję.

Wybrane dla Ciebie: Egzamin z Języka Polskiego w Warszawie cześć pisemna i ustna w tym samym dniu.

Egzamin z języka polskiego dla dorosłych, a młodzieży – różnice

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu z Języka Polskiego dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie.

Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych część pisemna egzaminu składa się z 4 modułów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, umiejętność pisania), natomiast test pisemny dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży składa się z 3 modułów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, umiejętność pisania).

Warunkiem zdania egzaminu certyfikowanego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz ustnej egzaminu.

Czy osoba niepełnoletnia może zdawać egzamin dla dorosłych?

Niestety nie. Zgodnie z Ustawą o Języku Polskim, dzieci i młodzież mogą przystąpić tylko do egzaminu z Języka Polskiego dostosowanego do ich wieku. Przy tej okazji warto pamiętać, że sesje egzaminacyjne dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży organizowane są tylko raz w roku, zwykle pod koniec czerwca. Warto więc z dużym wyprzedzeniem sprawdzić terminy sesji na dany rok i zaplanować rejestrację swojego dziecka.

Jak wygląda certyfikowany egzamin z języka polskiego?

Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego Jako Obcego składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

W wersji testu dla osób dorosłych część pisemna składa się z 4 modułów: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, umiejętność pisania. W części ustnej kandydat otrzymuje trzy zadania sprawdzające umiejętności komunikacyjne: opisanie zdjęcia, udzielenie dłuższej wypowiedzi na zadany temat, odegranie scenki z życia codziennego według podanego scenariusza.

Długość egzaminu zależy od jego poziomu. Na przykład część pisemna egzaminu z Języka Polskiego na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut, natomiast dla poziomów B2 i C1 jest to aż 250 minut. Część ustna na poziomie B1 i B2 będzie trwała maksymalnie 15 min. a na poziomie C1 maksymalnie 20 minut.

Część pisemna i ustna egzaminu mogą odbyć się tego samego dnia lub zostać rozłożone na dwa dni. Jeżeli jest to dla nas istotne, przed rejestracją warto sprawdzić w wybranym centrum, jaki jest planowany harmonogram sesji i od tego uzależnić swój wybór ośrodka egzaminacyjnego.

Egzamin z języka polskiego – jak sprawdzane są prace?

Prace egzaminacyjne sprawdzane są w ośrodku przeprowadzającym sesję przez zespół egzaminatorski. Moduły: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna sprawdzane i punktowane są w oparciu o klucz. Natomiast moduł umiejętność pisania oraz część ustna oceniane są zawsze przez parę egzaminatorów w oparciu o bardzo szczegółowe kryteria.

Jak długo trwa sprawdzanie prac?

Sprawdzanie prac trwa około miesiąca. Następnie sprawdzone arkusze egzaminacyjne podlegają ponownej weryfikacji przez Komisję mającą na celu badanie poprawności oceny. Dopiero po zakończeniu pracy Komisji wyniki zostają opublikowane. Cały proces może trwać około 3-4 miesięcy, co należy uwzględnić w swoich planach, zwłaszcza jeżeli certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego trzeba przedstawić w urzędzie lub instytucji w określonym terminie.

Ile punktów trzeba zdobyć, aby zdać egzamin?

Wynik egzaminu z języka polskiego zależy od liczby zdobytych punktów. Natomiast liczba punktów umożliwiających zdanie egzaminu zależy od jego poziomu.

W przypadku poziomu B1, egzamin uznaje się za zdany jeżeli kandydat uzyskał minimum 50% możliwych punktów z każdego modułu części pisemnej oraz części ustnej, zaś kandydaci podchodzący do egzaminu na poziomie B2 i C1 muszą uzyskać minimum 60% z każdego modułu części pisemnej oraz części ustnej certyfikowanego egzaminu.

Wyniki egzaminu z Języka Polskiego – kiedy i w jaki sposób je otrzymasz

Po opublikowaniu wyników otrzymasz informację mailową od ośrodka, w którym zdawałeś egzamin. Z maila dowiesz się jaki jest wynik Twojego egzaminu oraz kiedy i gdzie będziesz mógł odebrać swój certyfikat znajomości języka polskiego.

Czy możesz odwołać się do wyniku?

Tak, każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wnioskowania o powtórne sprawdzenie pracy pisemnej. Nie ma możliwości odwołania się od wyniku części ustnej.

Jeżeli kandydat chce zakwestionować wynik uzyskany z części pisemnej ma na to 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku.

Aby uruchomić procedurę odwołania się od wyniku należy w tym terminie złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie pracy oraz uiścić opłatę od wniosku wysokości 20 EUR lub jej równowartości w PLN.

Certyfikat z Języka Polskiego bez egzaminu

Ustawa o Języku Polskim przewiduje możliwość wydania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego bez konieczności podchodzenia do egzaminu certyfikowanego. Uprawnione są do tego następujące osoby:

  • absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim,
  • absolwenci szkół średnich, którzy posiadają świadectwo dojrzałości obowiązujące w Polsce Osoby spełniające powyższe warunki otrzymają certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku oraz uiszczeniu opłaty za wystawienie certyfikatu.

Mamy nadzieję, że w powyższym tekście znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania dotyczące egzaminu z języka polskiego. Jeżeli jednak nie wszystko jeszcze jest jasne lub chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, napisz do nas na adres egzaminy@lang.com.pl, chętnie pomożemy i poszerzymy ten dokument o kolejne pytania.